019/421-932 Knjeginje Ljubice 3-5, 19000 Zaječar

Правно-пословни техничар

Четворогодишњи образовни профил

Ово занимање је уско повезано са формулацијом података и докумената и рад је често у додиру са људима. Посао обавља у локалним институцијама и управама као и службама локалне самоуправе и обучен је за радне односе. Издаје решења која су му наложена и бави се оверавањем потписа и одређене документације. Овај посао је везан за канцеларијске услове рада уз радни сто и компјутер. По завршетку средње школе можеш наставити школовање на правном факултету, као и сродним факултетима који су усмерени на друштвено-хуманистичке науке. Моћи ћеш да се бавиш адвокатуром, да радиш у суду, а за то је потребно имати афинитете за рад са људима, као и за учествовање у расправама.

Спремни за упис?

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС