019/421-932 Knjeginje Ljubice 3-5, 19000 Zaječar

Ванредно школовање

Ванредно школовање је прави избор за све оне који из било ког разлога нису у могућности да редовно прате наставу, било да су у питању деца или одрасли.

Доквалификација

Доквалификација је намењена свима који желе да након трогодишње средње школе наставе образовање за образовни профил у дужем трајању.

Можете се доквалификовати за образовне профиле:

Трговински техничар
Кулинарски техничар
Угоститељски техничар

За упис је потребно поднети диплому и сведочанства о завршеном претходном школовању и лекарско уверење.

 

Преквалификација

Желиш да промениш смер и стекнеш другу диплому средње школе? Сазнај које све услове треба да испуниш и пријави се.

Можеш се преквалификовати у један од следећих смерова:

Ако имаш завршен трећи степен стручне спреме, можеш се преквалификовати за:

Кувар
Трговац
Конобар

Ако имаш завшен четврти степен стручне спреме, можеш се преквалификовати за:

Економски техничар
Туристичко-хотелијерски техничар
Правно-пословни техничар
Кулинарски техничар
Угоститељски техничар

За упис је потребно поднети диплому и сведочанства о завршеном претходном школовању и лекарско уверење.

Специјалистичко образовање

Поседујеш одговарајућу диплому и године радног стажа? Сазнај све о томе како да постанеш специјалиста свог позива у нашој школи.

Ако поседујеш одговарајућу диплому и радно искуство од најмање три године, можеш стећи специјалистичко образовање (V стручне спреме) за следећа звања:

Пословни секретар
Административно-судски извршитељ
Конобар специјалиста
Кувар специјалиста

За упис је потребно поднети диплому и сведочанства о завршеном претходном школовању и лекарско уверење, као и потврду од стране послодавца о радном стажу на одговарајућем радном месту.

БРОЈ УПИСАНИХ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

Образовни профилПлан уписа за шк. 2020/21.
Економски техничар П5
Правни техничар Д5
Правни техничар  П5
Трговински техничар Д10
Трговац0
Трговац П5
Угоститељски техн. Д10
Кулинарски техн. Д10
Кувар специјалиста5
Конобар специјалиста5
Конобар0
Конобар П5
Кувар0
Кувар П5
Админист. судски извр. С5
Пословни секретар С5
Туристички техничар  П/Д5

П – преквалификација
Д – доквалификација
С – специјализација

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

НАШИ ЗАПОСЛЕНИ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ