019/421-932 Knjeginje Ljubice 3-5, 19000 Zaječar

Школа данас

Економско-трговинска школа у Зајечару је једна од најстаријих средњих стручних школа у источној Србији. Базирана је на основама зајечарске Трговачке академије и постоји од 1946. године. Основна њена делатност је средње образовање ученика које се спроводи на подручјима рада eкономија, право и aдминистрација и трговина, угоститељство и туризам.

Школовање ученика је у трогодишњем и четворогодишњем трајању. На подручју рада економија, право и администрација школују се ученици на смеровима: пословни администратор, правни техничар и финансијски администратор и њихово школовање траје четири године, док се на подручју рада трговина, угоститељство и туризам школују ученици на смеровима: трговац и кувар и њихово школовање траје три године. Све образовне профиле које уписују редовни, могу да упишу и ванредни ученици.

Савремено образовање

О квалитету образовања врло професионално воде рачуна професори ове школе. Прате се актуелни трендови у образовању, води се рачуна о стручном усавршавању, као и о савременим наставним средствима како би настава била на што вишем нивоу. Пажљиво бирање квалитетног наставног кадра, добра комуникација са ученицима и њиховим родитељима издваја ову школу и чини је посебном.

Образовање за живот

Као најстарија средња стручна школа у региону, наметнула се и веома добрим образовањем својих ученика. Многи од њих настављају даље школовање на вишим школама и факултетима широм земље. Један део њих остаје на средњошколском образовању, које им такође, омогућава успешан рад и добру егзистенцију.

Економско-трговинска школа има 28 кабинета од којих су 6 опремљени савременим рачунарима, библиотеку, школску радионицу за ученике угоститељске струке и клуб ученика. Опремљена је савременим наставним средствима. Управа школе и професори прате текуће трендове у образовању, тако да су увек упућени у савремена наставна средства која се користе у настави и примењују је у својој школи како би настава била на што вишем нивоу.

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

НАШИ ЗАПОСЛЕНИ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ