019/421-932 Knjeginje Ljubice 3-5, 19000 Zaječar

Запослени

Filter By
All

Александра Стојковић

Ана Пашалић

Андријана Димитров Ђуровић

Здравствена култура

Биљана Милкић

Биљана Радивојевић

Биљана Ристић

Психологија и грађанско васпитање

Биљана Трајковић

Бојана Васић

Бранкица Петровић

Секретар

Весна Вељковић Николов

Социологија

Весна Илић

Весна Недељковић

Енглески језик

Виолета Галик

Хемија

Виолета Јокић

Владислава Томов

Данијела Николић

Данијела Рудовић

Даница Грковић

Дејан Голубовић

Филозофија, социологија и грађанско васпитање

Дејан Жикић

Драган Петровић

Драгана Гавриловић

Драгана Калиновић

Драгана Тошић

Душица Живковић

Душица Ћирић

Душица Цолић

Емина Јаковљевић

Географија

Жељко Дујновић

Зорица Анђелковић

Зорица Јовић

Филозофија

Иван Миленовић

Географија

Ивана Радичевић

Француски језик

Иванка Микић

Ирена Васовић

Ирена Дашић

Јадранка Бједов

Енглески језик

Јасмина Вулин-Куновчић

Организатор практичне наставе

Јелена Димовић

Јелена Миленковић

Јелена Милосављевић

Јелена Петровић

Верска настава

Јелена Цоцовић

Ленче Радосављевић

Латински језик

Љиљана Бунушевац

Референт за ванредне ученике

Маја Андријевић

Историја

Маја Боснић

Библиотекар, туристичка географија, грађанско васпитање

Маја Милетић

Марина Илић

Педагог

Мила Јолић

Милена Костић

Италијански језик

Милена Коцић

Енглески језик

Милена Марковић

Милица Живић

Милица Павлов

Миломир Илијић

Информатика и рачунарство

Милош Коцановић

Миодраг Здравковић

Миодраг Јеленковић

Мирјана Голубовић

Мирјана Тодоров

Мирјана Умљеновић

Ненад Ницић

Информатика и рачунарство

Никица Динић

Радмило Николић

Ликовна култура

Сања Рајковић

Биологија

Саша Петровић

Директор

Славица Стојановић

Славишко Николић

Слађана Брајковић

Слађана Бујанић

Руски језик

Слађана Голубовић

Слађана Јовановић

Слађана Лилић

Слађана Ницић

Снежана Костандиновић

Соња Бађевић

Соња Костић Павковић

Татјана Моцић

ШКОЛА
ДАНАС

ИСТОРИЈАТ
ШКОЛЕ

ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛИ